Grön kraftteknik – ett lyft för landsbygden

Med sol och vind driver företaget Flexenclosure basstationer för telefoni i utvecklingsländer där el saknas. Den energisnåla tekniken ger både lägre driftkostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Flexenclosure är ett miljöteknikföretag med bas i Vara på Västgötaslätten som specialiserat sig på anpassade energilösningar för globala telekomföretag. Företagets flaggskepp heter E-site, ett system för kraftförsörjning av basstationer på platser där elektricitet saknas. E-site driver basstationer med främst förnybara energikällor (sol och vind). Nyttan för miljö och ekonomi: minskad dieselkonsumtion, sänkta kostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Man talar i mobiltelefon

Foto: David Gustavsson

Flaggskeppet seglar vidare

Produktsortimentet innefattar idag allt från kraftlösningar till kompletta datahallar. Tekniken för E-site utvecklas löpande. Den stora finessen återfinns i systemets ”hjärna”, kontrollsystemet Diriflex. Här maximeras den kraft som alstras genom de förnybara energikällorna och här säkerställs att batteribanken används på ett effektivt sätt.

Diriflex gör det, enligt företaget, möjligt att med E-site driva basstationen med 90 procent förnybar energi istället för de kanske 60 procent som erhålls om enbart vindturbiner och solpaneler monteras.

Sänkta driftskostnader med E-site

Flexenclosure noterar att allt fler mobiloperatörer idag söker gröna lösningar för att driva sina basstationer i glesbygd.

Det samhällsekonomiskt fina i kråksången är att de sänkta driftskostnaderna med E-site skapar starka incitament för mobiloperatörerna att installera denna gröna lösning, framhåller vd Stefan Jern och fortsätter:

Här behövs inga politiska påtryckningar, skärpta lagar eller statsfinansierade subventioner. Det som är bra för kunderna, lägre driftskostnader tack vare förnybar energi istället för kostsam och förorenande dieselolja, är även bra för miljön.

Tydlig miljönytta

Företagets kalkyler talar sitt tydliga språk: en enskild basstation som drivs helt med dieselolja kan förbruka 20 000 liter dieselolja per år. Den totala årliga driftskostnaden blir då mellan 30 000 och 50 000 US-dollar per år. Med E-site kan den totala driftskostnaden sänkas med upp till
90 procent vilket sparar uppemot 45 000 US-dollar per år per sajt.

Miljönyttan är lika tydlig. Det minskade behovet av att använda diesel för att driva en basstation motsvarar en reduktion av koldioxidutsläpp på upp mot 50 ton per sajt och år. Bara i Nigeria finns flera tusen dieseldrivna telekomstationer. Tekniken kan här minska koldioxid-utsläppen med mer än 100 000 ton per år.

Även om det kan ses som en relativt dyr investering att uppgradera en dieseldriven sajt med solpaneler och vindturbiner till E-site, så återbetalar sig den extra investeringen på cirka två år. Avkastningen på investeringen över fem år överstiger ofta 100 procent för mobiloperatören, säger Stefan Jern.

Överskottsenergi till samhället

Ett nytt högintressant projekt i samarbete med Ericsson heter Community Power och möjliggör för den mobiloperatör som driver sina basstationer med E-site att dela den överskotts­energi som genereras med det omgivande lokala samhället. I praktiken förvandlar det basstationssajten till ett kraftverk som det lokala samhället kan få energi från. Platser där el aldrig funnits kan nu få tillgång till el för att till exempel ladda mobiltelefoner, lysa upp gator eller driva kylrum för mediciner.

Vill du kontakta Flexenclosure AB?

Webbplats: Flexenclosure (in English)länk till annan webbplats