Smarta elnät

Redan 2009 försågs alla svenska hushåll med elmätare, vilket har bidragit till att många fastighetsägare har insett fördelarna med energieffektivisering och de besparingar som kan göras. Nästa steg är utbyggnad av smarta elnät som kan ta hand om en ökad andel förnybar elproduktion för att vi ska kunna använda el mer effektivt. Svenska aktörer ligger långt fram i teknikutvecklingen och systemkunnande, och kommer att vara först i världen med att bygga ett komplett smart nät för hela stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Företag inom smarta elnät på export

Ferroamp - electricity reinvented

Being an end consumer of power is more complicated than ever, with the increasing use of devices, the complex need of power from electrical vehicles (EV) and the possibilities of locally produced energy via photovoltaic (PV) panels. Ferroamp is a fast growing cleantech company that offers a solution for energy and power optimization in buildings and facilities.

Läs merlänk till annan webbplats