Elnät och energilagring

Smartare elnät och allmän tillgång till effektiv energilagring är grundläggande krav för att omställningen till förnybar energi ska fungera i samhället. Sverige ligger långt fram inom flera områden.

Här kan du läsa några exempel på hur vi i Sverige arbetar inom området elnät och energilagring. I menyn till vänster hittar du korta artiklar som bland annat handlar om företag som lyckats nå ut till nya marknader eller som på annat sätt lyckats skapa goda affärer.

Inom området elnät och energilagring ingår:

Event inom området elnät och energilagring

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området elnät och energilagring.

 • 07 onsdag oktober

  Ecosummit Berlin on Zoom

  The agenda presents 9 speakers and we have open speaker slots. Please get in touch if you want to speak at our monthly online events and get your tickets to jo…

 • 29 tisdag september

  Hearing: Möjlighet att påverka svensk strategi för Horisont Europa

  Välkommen att bidra med dina synpunkter på ett förslag till strategi för Sveriges deltagande i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Eur…

 • 29 tisdag september

  Nordic Cleantech Open Finals

  The Nordic Cleantech Open Finals features the 10 most promising cleantech startups from the Nordics. The top 10 companies that reached the Finals have been car…