Elnät och energilagring

För att hindra klimatförändringarna måste vi alltmer frångå fossila bränslen och ersätta det med förnybar energi. Smartare elnät och allmän tillgång till effektiv energilagring är grundläggande krav för att omställningen till förnybar energi ska fungera i samhället. Sverige ligger långt fram inom flera områden.

En utmaning är att kunna lagra energi eftersom många alternativa energislag till exempel sol- och vindkraft är väderberoende. Energilagring kan ske på flera sätt men det vanligaste är olika typer av batterier. Vätgas kan också användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.

Redan 2009 försågs alla svenska hushåll med elmätare, vilket har bidragit till att många fastighetsägare har insett fördelarna med energieffektivisering och de besparingar som kan göras. Nästa steg är utbyggnad av smarta elnät som kan ta hand om en ökad andel förnybar elproduktion för att vi ska kunna använda el mer effektivt. Svenska aktörer ligger långt fram i teknikutvecklingen och systemkunnande, och siktar på att vara först i världen med att bygga ett komplett smart nät för hela stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Inom området elnät och energilagring ingår:

 • Energilagring
 • Smarta elnät
 • 21 tisdag mars

  Sweden Innovation Days

  Sweden Innovation Days, 21–23 mars 2023, en digital kostnadsfri konferens där vi vill visa upp Sverige som innovationsland är tillbaka för tredje året med rubr…

 • 07 tisdag mars

  Africa Energy Indaba

  The Africa Energy Indaba 2023 will be a physical in-person event, with all conference sessions, side events and the exhibition taking place at the Cape Town In…

 • 09 torsdag mars

  Hello Tomorrow Global summit

  Founders and scientists presenting solutions to the greatest challenges of our time. Live-discussions on how to scale and finance the best solutions, debates e…