Återvinner värme från duschvatten

Varför spola ut det uppvärmda duschvattnet direkt i avloppet utan att ta vara på värmeenergin? Med värmeväxlaren Ekoflow återvinns närmare 85 procent av värmen från simhallars duschvatten. Detta är inte bara intressant för simhallar – nu står bostäder på tur.

Det är det hundraåriga familjeföretaget Isakssons Rostfria AB med säte i Dalarna som har utvecklat värmeväxlaren som är en motströms, dubbelrörs värmeväxlare av rostfria, syrafasta stålrör.

VD för Ekoflow, Patrik Fäldt

Så här återvinns spillvattnet

Det varma spillvattnet leds in i rör som är omgivna av kallt färskvatten. Färskvattnet värms upp av spillvattnet och värmeenergin tas till vara för att värma upp inkommande kallvatten. Det är flödet och temperaturen som styr hur mycket som går att återvinna.

Energieffektivt och pengar att spara

Verkningsgraden är upp till 85 procent, vilket innebär att en anläggning som har 40 duschar har en beräknad årlig besparing på 560 000 kWh. Omräknat i pengar handlar det om en besparing på cirka 450 000 kronor per år.

Bostäder – en ny marknad

Isakssons har sålt Ekoflow till badanläggningar sedan 70-talet. Där finns mycket uppvärmt duschvatten och backspolningsvatten som det kan återvinnas energi ur. Ekoflow används också i sporthallar och tvätterier. Men nu har en ny marknad öppnat sig – bostäder.
Patrik Fäldt, vd på Isakssons Rostfria AB berättar:


Nu för tiden får vi minst lika många förfrågningar från bygg- och fastighetsbranschen gällande flerbostadshus, som från badanläggningar. Vi kan hjälpa till att uppnå de hårdare miljökrav som ställs på bostäder från 2020. Just nu installerar vi Ekoflow i en bostadsrättsförening med 70 lägenheter i Falun, det är vårt första bostadsprojekt. På den här marknaden finns massor att göra.

Ekoflow på export

Kontakterna med Norge hoppas bära frukt inom kort. Norge har dubbelt så många simhallar som i Sverige. I övrigt tittar Isakssons på övriga Norden för sin fortsatta expansion.

Ekoflowlänk till annan webbplats

Vill du kontakta Isakssons Rostfria AB?

Webbplats: Isakssonslänk till annan webbplats