Elväg för fossilfri lastbilstrafik

Världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik finns i Gävleborg. Sommaren 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri tung trafik på E16 utanför Sandviken. I två år har lastbilar med hybridiserad drivlina testkört sträckan och anläggningen lockar besökare från hela världen.

Längs två kilometer av E16 mellan Hillsta (Kungsgården) och Sandviken hänger luftburna kontaktledningar över det högra körfältet. Via dem kopplar en hybridlastbil upp sig via ett sensorsystem för att kunna köra på endast el. Lastbilen kommer upp i 90 kilometer i timmen, helt utan utsläpp. När luftledningen tar slut kopplar bilarna över till ett dieselhybridsystem, och kan köra på batteri eller fossilfri diesel (HVO).

Elväg längs E16

Gammal spårvagnsteknik i ny tappning

Elvägen bygger på teknik som har funnits i 120 år i spårvagn och trådbuss, men det är första gången den används för lastbilar på allmän väg. Det två år långa testet har gjorts för att se hur anläggningen fungerar under olika väderförhållanden och i normal trafikmiljö.

Testet har gått bättre än vi kunde ana! Vi ska byta ut de prototypkomponenter som är kvar, men tekniken fungerar. Vi var i början oroliga för så kallade titt-olyckor, det vill säga att folk i bilar skulle titta och distraheras, eller att bilister skulle ligga kvar i vänsterfilen för att de skulle tycka att det var obehagligt att åka under elledningar, men oron var obefogad. I vinter ska vi åtgärda att det samlas för mycket snö på utliggarna – ”pinnarna” som håller ut linan ovanför körbanan, säger Magnus Ernström, strateg och projektägare för projekt Elväg E16 på Region Gävleborg.

Stort intresse gav besökscentrum

Intresset för elvägen har varit stort och delprojektet VIRUS har därför öppnat ett besökscentrum, Sandbacka Science Park, för att ta emot studiebesök och hantera alla synergieffekter. Där samlas olika forsknings-, utvecklings- och projektgrupper för att arbeta med frågor kring elvägar såsom säkerhet, affärsmodeller, regelverk, drift och underhåll samt utveckling av kringtjänster.

VIRUS står för ”Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik”, som är delprojektets fullständiga namn.

Vi har hittills haft 2 200 besökare från 30 länder, bland annat från Tyskland, Korea och Japan. Massor av politiker, elva ministrar, konsultbolag, investerare, fordons-, teknik- och elektronikindustri och även skolklasser. En del är mest intresserade av lastbilarna, andra av elförsörjningen eller av hur vi har hanterat själva projektet, till exempel kring lagar och upphandlingsregler. En av höjdpunkterna brukar vara att få åka med någon av lastbilarna som trafikerar sträckan. Det är roligt att vi har inspirerat tre delstater i Tyskland att bygga varsin elvägssträcka och Scania har i första skedet sålt 15 lastbilar dit, säger Magnus Ernström.

Testet förlängt till första halvan av 2020

Tillsammans med energibolag tänker vi nu titta mer på hur elförsörjningen kan fungera i större skala i en omgivning av energiintensiv industri, serverhallar, fossilfri energiförsörjning, balansering av elnätet med mera, säger Magnus Ernström.

Om projekt Elväg E16

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att i framtiden ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med miljövänligare alternativ och elektrifiera delar av vägtrafiken. Projektet är ett samarbete mellan industri, akademi och myndigheter, samordnat av Region Gävleborg. Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania och Siemens är huvudfinansiärer för projektet. EU har varit med och möjliggjort projektet med finansiering genom Eruf.

Vill du kontakta Elväg E16?

Webbplats: Elväg E16 på Region Gävleborgs webbplatslänk till annan webbplats