Infrastruktur

Utveckling av hållbara stadsdelar och regioner ställer stora krav på planering av infrastruktur. Innovativa tekniklösningar inom hållbart byggande kan vara energi- och vatteneffektivitet, värme och kyla, förnybara material och god inomhusmiljö, som alla måste fungera i harmoni med varandra.

Exempel på hållbart byggande och boende:

Svenska företag på export inom infrastruktur

Flexenclosure

Stötfångare får nytt liv som miljövänliga kabelskyddsrör

Att återvinna plast blir allt vanligare, både för att minska miljöpåverkan och oljeberoendet. Greenpipe tillverkar kabelskyddsrör av återvunnen plast som till största delen kommer från bilstötfångare. 

Läs mer om företaget Greenpipe

Veg Techs takplanteringar, biblioteket, Gävle.

Dubbel nytta med grönytor i stadsmiljö

Svenska Veg Tech visar att träd, planteringar och buskar är betydligt mer än bara ett vackert inslag i stadsmiljön. Växter kan användas för att rena luft, spara energi, dämpa buller och hantera dagvatten. Företagets system och produkter bidrar till ett grönare byggande i hela Norden.

Läs mer om företaget Veg Tech

Elväg längs E16.

Elväg för fossilfri lastbilstrafik

Världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik finns i Gävleborg. Sommaren 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri tung trafik på E16 utanför Sandviken. I två år har lastbilar med hybridiserad drivlina testkört sträckan och anläggningen lockar besökare från hela världen.

Läs mer om projekt Elväg E16