Byggnader

Svenska byggföretag ligger långt framme inom grönt byggande och hållbar infrastruktur. Särskilt framgångsrika har företagen varit inom trä­byggnation och resurssnåla och energieffektiva boendelösningar som exempelvis passiva hus.

Svenska företag på export inom byggnader

Blandare minskar energianvändningen med 30 procent

Med en teknisk lösning som utgick från användarens beteende sparar engreppsblandaren vatten och energi vid handfat och vaskar i hela Europa. Och duschar med luft i duschstrålen halverar vattenåtgången.

Läs mer om företaget FM Mattsson Mora Group AB

Montering av Grundels isolerfönster.

Gamla fönster blir som nya

Gamla fönster byggdes ofta av det bästa och mest motståndskraftiga virke man kunde hitta och hade råd till och dessutom är många äldre fönster mycket vackra. En uppenbar nackdel är tyvärr att de inte isolerar särskilt bra mot kyla och buller.

Läs mer om företaget Grundel

Veg Techs takplanteringar, biblioteket, Gävle.

Dubbel nytta med grönytor i stadsmiljö

Svenska Veg Tech visar att träd, planteringar och buskar är betydligt mer än bara ett vackert inslag i stadsmiljön. Växter kan användas för att rena luft, spara energi, dämpa buller och hantera dagvatten. Företagets system och produkter bidrar till ett grönare byggande i hela Norden.

Läs mer om företaget Veg Tech