Byggnader och infrastruktur

Varje år flyttar cirka 50 miljoner människor till städer runt om i världen. Städerna lockar med möjligheter till utbildning, arbete och utveckling. Effektiv stadsplanering är något som efterfrågas alltmer i världens alla hörn och Sverige har under en lång tid jobbat med både tekniklösningar och tjänster inom hållbar byggnation och infrastruktur.

Svenska byggföretag ligger långt framme inom grönt byggande och hållbar infrastruktur. Särskilt framgångsrika har företagen varit inom trä­byggnation och resurssnåla och energieffektiva boendelösningar som exempelvis passiva hus och svenska företag är världsledande inom kyl- och värmepumpar.

Utveckling av hållbara stadsdelar och regioner ställer stora krav på planering av infrastruktur. Innovativa tekniklösningar inom hållbart byggande kan vara energi- och vatteneffektivitet, värme och kyla, hållbar belysning, förnybara material och god inomhusmiljö, som alla måste fungera i harmoni med varandra.

Exempel på hållbart byggande och boende:

Inom området byggnader och infrastruktur ingår:

 • belysning
 • byggnader
 • infrastruktur
 • ventilation
 • värme och kyla
 • 07 tisdag februari

  Go West

  Gothenburg’s and west Sweden’s annual venture capital forum for investors, startups and scaleups.

 • 09 tisdag maj

  Elfack

  Elfack erbjuder en möjlighet att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminariep…

 • 21 tisdag mars

  Uppsala ENERGY 2023

  På Uppsala ENERGY möts entreprenörer, forskare, studenter, industri, offentlig sektor och aktörer som utvecklar testmiljöer.