Byggnader och infrastruktur

Varje år flyttar cirka 50 miljoner människor till städer runt om i världen. Städerna lockar med möjligheter till utbildning, arbete och utveckling. Effektiv stadsplanering är något som efterfrågas allt mer i världens alla hörn och Sverige har under en lång tid jobbat med både tekniklösningar och tjänster inom hållbar byggnation och infrastruktur.

Inom området byggnader och infrastruktur ingår:

Event inom området byggnader och infrastruktur

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området avfall och återvinning.

 • 07 onsdag oktober

  Ecosummit Berlin on Zoom

  The agenda presents 9 speakers and we have open speaker slots. Please get in touch if you want to speak at our monthly online events and get your tickets to jo…

 • 29 tisdag september

  Hearing: Möjlighet att påverka svensk strategi för Horisont Europa

  Välkommen att bidra med dina synpunkter på ett förslag till strategi för Sveriges deltagande i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Eur…

 • 29 tisdag september

  Nordic Cleantech Open Finals

  The Nordic Cleantech Open Finals features the 10 most promising cleantech startups from the Nordics. The top 10 companies that reached the Finals have been car…