Byggnader och infrastruktur

Varje år flyttar cirka 50 miljoner människor till städer runt om i världen. Städerna lockar med möjligheter till utbildning, arbete och utveckling. Effektiv stadsplanering är något som efterfrågas allt mer i världens alla hörn och Sverige har under en lång tid jobbat med både tekniklösningar och tjänster inom hållbar byggnation och infrastruktur.

Inom området byggnader och infrastruktur ingår:

Event inom området byggnader och infrastruktur

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området avfall och återvinning.