Stötfångare får nytt liv som miljövänliga kabelskyddsrör

Att återvinna plast blir allt vanligare, både för att minska miljöpåverkan och oljeberoendet. Greenpipe tillverkar kabelskyddsrör av återvunnen plast som till största delen kommer från bilstötfångare.

­Produkten Panzar är ett av Greenpipe's flera delbara kabelskyddsrör med mycket hög kvalitet, godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med ett enkelt snäpp låser varje rör det nästkommande, vilket innebär att rören inte kan glida ifrån varandra. Det behövs inga verktyg vid monteringen och rören går snabbt och enkelt att bygga ihop utan förkunskaper.

Produktbild på Snapp Panzar

Snapp Panzar®

Högre kvalitetsklassning än konkurrenterna

Ett av målen har varit att rören av den återvunna plasten ska hålla minst samma kvalitet som kabelskyddslösningar tillverkade av ny plastråvara. Och den innovativa designen, i kombination med kontroll av råvarans ursprung och blandning, har gjort att de nya rören fått högre kvalitetsklassning än konkurrenterna. Fram till i dag har över 700,000 meter rör tillverkats. Det innebär att över 400,000 kasserade stötfångare fått ett nytt liv och användningsområde.

Introduceras på nya marknader

Nu introduceras kabelskyddsröret på flera nya marknader. Och produktionen går från 65,000 meter till cirka 150,000 meter per år. Det innebär att förbrukningen av återvunnen plast kommer att öka till cirka 100,000 kasserade stötfångare om året, vilket motsvarar en besparing på 500,000 liter olja eller 1000,000 kilo koldioxid.

Ny produkt testas

Greenpipe of Sweden är ett innovationsdrivet företag som tillverkar och säljer delbara kabelskyddsrör samt nischade kabelskyddsprodukter av återvunnen plast. En hög andel av årsproduktionen exporteras. Med stöd från Tillväxtverket har Greenpipe kunnat testa och påbörja introduktionen av den nya produkten Snapp Panzar på nya marknader med fokus på länder runt Östersjön och norra Europa.

Kabelskyddsrör på botten av ett hav

Vill du kontakta Greenpipe?

Webbplats: Greenpipelänk till annan webbplats