Cirkulära affärsmodeller minskar koldioxidutsläpp

Just nu pågår ett intressant projekt som ska utveckla affärsmodeller för cirkulär ekonomi i syfte att minska koldioxidutsläpp och öka små och medelstora företags lönsamhet.

I september 2018 startade projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller som pågår till slutet av 2021. I det deltar Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, RISE/Fiber Optic Valley och Triple Steelix. En mer cirkulär ekonomi bedöms kunna mer än halvera EU:s industriella utsläpp år 2050 enligt en studie genomförd av Material Economics, varför projektet är högaktuellt.

Studien är gjord av Material Economics och heter ”Re-configure: The Circular Economy – a Powerful Force for Climate Mitigation” och är framtagen på uppdrag av den finska innovationsfonden Sitra och European Climate Foundation (ECF).

The Circular Economy a Powerful Force for Climate Mitigation (in English)länk till annan webbplats

Vår uppgift är att ta fram validerade affärsmodeller för cirkulär ekonomi med goda exempel bland små och medelstora företag som både minskar koldioxidutsläpp och ökar lönsamheten. Ökad mångfald ska också finnas med som en naturlig del i systemtänket kring cirkulär ekonomi tillsammans med ett jämställdhetsperspektiv. Jag ser fram emot de kommande tre åren! säger Maria Reeves, projektledare på Region Gävleborg.

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller går ut på att frikoppla tillväxt från resursutnyttjande och är en attraktiv affärsmodell för företag eftersom den kombinerar hållbar utveckling i form av optimerad resursanvändning med affärsutveckling.

Resursanvändningen kan optimeras på flera sätt som alla har gemensamt att de minskar mängden material som försvinner ur systemet:

Sätt att optimera resursanvändningen

  1. Produkten delas av flera så att utnyttjandegraden ökar
  2. Produkten uppgraderas så dess livstid förlängs
  3. Hela produkten återanvänds
  4. Delar av produkten återtillverkas och används igen
  5. Materialet återvinns

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som står för hälften av finansieringen. Övriga medfinansiärer är Gästrike Återvinnare, Högskolan i Gävle samt Region Gävleborg.

Vill du kontakta projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller?

Webbplats: Information om Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller på webbplatsen Klimatsynklänk till annan webbplats