Avfall och återvinning

Svenska aktörer är världsledande i att hantera och återvinna avfall. Tack vare ett omfattande och effektivt avfallshanteringssystem har deponering av kommunalt avfall blivit nästan obefintligt.

Svenska företag erbjuder innovativa lösningar och expertkunskap inom återvinning av avfall. Vi ligger även i framkant när det kommer till att omvandla avfall som resurs för energiutvinning eller som råvara till nya material.

Idag tas omkring 99 procent av allt hushållsavfall tillvara vilket betyder att Sverige är bäst i världen. Avfallshanteringen utvecklas kontinuerligt och är resultatet av ett långsiktigt och tålmodigt arbete, inte minst hos kommuner och deras företag i samarbete med privata aktörer.

Att utveckla avfallshanteringen har många gånger krävt risktagande för att utveckla ny teknik och mod för att göra stora, men nödvändiga, infrastrukturinvesteringar. Efterfrågan på svenska lösningar och expertkunnande inom avfall och återvinning är stort internationellt.

Inom området avfall och återvinning ingår:

 • avfallshantering
 • återvinning och återbruk
 • 09 tisdag november

  Grönt uppvaknande

  Välkommen till Grönt uppvaknande, konferensen där vi tillsammans leder utvecklingen mot en innovativ och konkurrenskraftig industri.

 • 20 onsdag oktober

  BioLyftets utbildning

  BioLyftet arrangerar i samverkan med Johanneberg Science Park en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återv…

 • 27 onsdag oktober

  SIP Conference 2021

  How can the strategic innovation programs strengthen their international collaboration to even better contribute to meet global challenges?