Avfall och återvinning

Svenska aktörer är världsledande i att hantera och återvinna avfall. Tack vare ett omfattande och effektivt avfallshanteringssystem har deponering av kommunalt avfall blivit nästan obefintligt.

Svenska företag erbjuder innovativa lösningar och expertkunskap inom återvinning av avfall. Vi ligger även i framkant när det kommer till att omvandla avfall som resurs för energiutvinning eller som råvara till nya material.

I dag tas omkring 99 procent av allt hushållsavfall tillvara vilket betyder att Sverige är bäst i världen. Avfallshanteringen utvecklas kontinuerligt och är resultatet av ett långsiktigt och tålmodigt arbete, inte minst hos kommuner och deras företag i samarbete med privata aktörer.

Att utveckla avfallshanteringen har många gånger krävt risktagande för att utveckla ny teknik och mod för att göra stora, men nödvändiga, infrastrukturinvesteringar.

Efterfrågan på svenska lösningar och expertkunnande inom avfall och återvinning är stort internationellt.

Inom området avfall och återvinning ingår:

 • avfallshantering
 • återvinning och återbruk
 • 25 torsdag maj

  EDAY 2023: 10 år på gröna gatan – och på väg framåt!

  EDAY bjuder in dig till att se tillbaka på tio år av utveckling av forskning, miljölösningar och miljöteknik i regionen och att vara med och skapa målbilder fö…

 • 17 måndag april

  Hannovermässan

  Hannovermässan är världens viktigaste forum för all teknik som är relevant för förändringar inom industrin. Med "Industrial Transformation" som huvudtema för H…

 • 25 torsdag maj

  Habit Impact Day 2023

  Här samlas innovationer, techlösningar och verktyg som bidrar till textil- och modeindustrins hållbara och cirkulära omställning – allt under ett tak. Möt och …