Avfall och återvinning

Svenska aktörer är världsledande i att hantera och återvinna avfall. Tack vare ett omfattande och effektivt avfallshanteringssystem har deponering av kommunalt avfall blivit nästan obefintligt.

Hur vi i Sverige arbetar med avfall och återvinning

I menyn till vänster kan du läsa korta artiklar som bland annat handlar om företag som lyckats nå ut till nya marknader eller på annat sätt skapat goda affärer.

Inom området avfall och återvinning ingår:

Svenska företag erbjuder innovativa lösningar och expertkunskap inom återvinning av avfall. Vi ligger även i framkant när det kommer till att omvandla avfall som resurs för energiutvinning eller som råvara till nya material.

Avfallshantering

Idag tas omkring 99 procent av allt hushållsavfall tillvara vilket betyder att Sverige är bäst i världen. Avfallshanteringen utvecklas kontinuerligt och är resultatet av ett långsiktigt och tålmodigt arbete, inte minst hos kommuner och deras företag i samarbete med privata aktörer.

Att utveckla avfallshanteringen har många gånger krävt risktagande för att utveckla ny teknik och mod för att göra stora, men nödvändiga, infrastrukturinvesteringar. Efterfrågan på svenska lösningar och expertkunnande inom avfall och återvinning är stort internationellt.

Återvinning och återbruk

Årets julklapp 2018 blev det återvunna plagget vilket speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Sverige ligger långt fram när det gäller tekniker som gör att vi kan skapa kläder som tillverkas av hållbara material. Enligt Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2018 uppgav sex av tio konsumenter att de 2017 lade mer pengar på miljömärkta eller etiskt märkta varor än ett år tidigare.

Avfallsförbränning

Det finns idag effektiva och miljövänliga metoder för att återvinna energi från avfall och olika behandlings­metoder används beroende på avfallets karaktär. Att använda avfall för energiutvinning för fjärrvärme eller biogas är idealiskt om materialet inte kan återvinnas på annat sätt. Sverige är det land som återvinner mest energi ur varje ton avfall.

Letar du efter företag inom detta område?

Du kan söka efter olika typer av miljöteknikföretag på den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Där hittar du över 1 000 svenska företag och kan filtrera dem utifrån företagets storlek, län och omsättning med mera.

Find Cleantech Companies (in English)länk till annan webbplats

Film: Importing garbage for energy is good business for Sweden, 4:02 minuter

Film: Swedish waste disposal – a love story, 1:57 minuter

Hur kan det komma sig att Sverige inte har några sopberg? I denna film får du svaret.

Event inom området avfall och återvinning

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området avfall och återvinning.