Smarta material ska ge renare luft och vatten

Mistra TerraClean utvecklar förnybara råvaror till smarta material – både på molekylär nivå och genom att bädda in sensorer i materialet. Målet är smarta polymerer i filter och membran som ska ge renare luft och vatten.

Cellulosa, kiselbaserade material och aktivt kol är några av de råvaror som undersökts i programmet Mistra TerraClean, där modifierad cellulosa bland annat visat sig vara en stark kandidat att ersätta fossilbaserade material.

Ulrica Edlund är professor i polymerteknologi på KTH och programchef för Mistra TerraClean.

Vi jobbar med flera olika materialbaser var för sig och i kombinationer, där materialen kan ha olika roller i en hybrid. Det handlar om att funktionalisera, hybridisera och kombinera materialen för att få fram ett slutligt recept för att få en så effektiv rening som möjligt. Hur och i vilka mängder är bland annat det vi jobbar med i forskningen. Vi arbetar även med livscykelanalyser för att kunna skapa så hållbara material som möjligt, säger Ulrica Edlund.

Samarbetspartners i programmet först ut

Dagens teknologi för att rena utsläppsvatten är statisk. Filter fyller sin funktion och byts ut vid behov. Men det går att göra mer med dynamiska system, det vill säga material som kan kommunicera. ”Nu är filtret fullt – byt mig!” eller ”Det kommer mer tungmetaller än vanligt – gör något!” Men det ska också gå att kommunicera med och kontrollera reningen. I Mistra TerraClean deltar flera företag som vill minska och rena sina utsläpp och här ska programmet stötta.

Min förhoppning är att vi lyckas få fram fungerande lösningar och kan visa dem i ett antal demonstrationsanläggningar inom de närmsta åren, avslutar Ulrica Edlund.

Programmet Mistra TerraClean är ett samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, multinationella företag och startup-företag.

Programmet finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Partners inom programmet Mistra TerraCleanlänk till annan webbplats

Vill du kontakta Terra MistraClean?

Webbplats: Terra MistraCleanlänk till annan webbplats