Framtidens nedbrytbara plastpåse är här

Gaia Biomaterials AB har tagit fram en helt biologiskt nedbrytbar påse i biomaterial.

Gaia Biomaterials AB är det skånska miljöteknikföretaget som nu satsar på att bli världsledande inom biomaterial. Företagets grundare Åke Rosén startade sitt första biomaterialföretag 1974 och har sen dess haft flera företag, men satsar nu fullt ut på Gaia.

Grön nedbrytbar plastpåse

Under de senaste decennierna har vi människor använt mer av jordens resurser än under hela mänsklighetens historia. Vi konsumerar nära 1000 miljarder plastpåsar varje år. Många av dessa påsar tas aldrig om hand utan hamnar i hav och mark. Det här vill företaget Gaia Biomaterials AB ändra på.

Vår stora satsning är en helt biologiskt nedbrytbar påse i biomaterial, berättar Åke. Det finns olika varianter av biomaterial, vissa är inte nedbrytbara alls, men Gaias nya påse kommer inte att lämna några fragment alls efter sig när den bryts ner.

Utöver plastpåsen tillverkar företaget även förkläden till svenska sjukhus, engångsbestick, brickor och flaskor i den nedbrytbara plasten.

Bioplast är ett förnyelsebart material

Biobaserad plast innebär att materialet eller produkten helt eller delvis kommer från biomassa. I bioplaster utnyttjar man framförallt olika stärkelser som majs, sockerrör och vete. En fördel ur klimatsynpunkt med att använda biomaterial istället för oljebaserad fossil råvara är att det minskar utsläppen av fossil koldioxid och sparar på jordens resurser.

Bioplasterna spelar redan en viktig roll i kortlivade produkter som förpackningsmaterial, men efterhand utvecklas det fler och fler långlivade produkter. Några exempel är delar i tangentbord till datorer, mobiltelefonkåpor och komponenter inom bilindustrin.

De bio-påsar som funnits tidigare har det varit varierad kvalitet på, fram till nu, säger Åke. Men vi har varit väldigt noggranna med att testa våra påsar så att de ska hålla för slutkonsumentens behov.

Ekologiska material blir alltmer efterfrågade

Priset för slutkonsumenten blir något högre än för vanliga plastpåsar, men Åke Rosén menar att efterfrågan på biomaterial är större än oron för ett eventuellt högre pris.

Ekologiska varor har över huvud taget ökat i affärerna, både mat, dryck och användning till förpackningar, berättar Åke. Folk är faktiskt beredda att betala lite mer för ekologiska varor.

När det gäller världens plastpåseanvändning är utvecklingen även där på väg mot rätt riktning. Några stater i USA har redan förbjudit vanliga plastpåsar och då är påsar baserade på biomaterial ett alternativ. I EU diskuteras en högre återvinningsavgift på plast och 80 procent av alla polyetenpåsar bör vara ersatta med biomaterial år 2019.

Ett lyckat samarbete mellan Tillväxtverket och Gaia i Vietnam

Gaia har en överenskommelse med ett europeiskt företag som är etablerat i Vietnam. Projektet innebär att Gaia kommer att producera sitt nya alternativ för tillverkning av plastpåsar på en demoanläggning. Överenskommelsen träffades i samband med en resa till Vietnam som var organiserad av Tillväxtverket och Centec Hanoi, (Center for Environmental Technology Cooperation). Enligt Gaia kommer projektet att kompletteras med utveckling av ett system så att företaget även kan tillverka biogas.

Vill du kontakta Gaia Biomaterials AB?

Webbplats: Gaia Biomaterials ABlänk till annan webbplats