Search

Städers utmaningar

Många städer i världen söker lösningar för de stora hållbarhetsutmaningar som de ställs inför; alltifrån att anpassa sig till ett förändrat klimat till att förse sina medborgare med fossilsnåla energi, vatten, transport- och avfallslösningar.

Detta arbete genererar ett stort behov av åtgärder, nya investeringar och en global efterfrågan på hållbara stadslösningar.

Staden Aten

En av dessa städer är Aten. Därför bjuder Aten in företag som kan hjälpa dem att sänka temperaturen i stadsmiljön och samtiigt skapa mer levande offentliga miljöer och områden.

Staden Aten vill hitta den mest hållbara lösningen. Det kan till exempel handla om hur man utnyttjar befintlig mark genom att till exempel skapa gröna ytor och tak. Men val av material och design är också viktigt.

Både privata och statliga lösningar

Både företag och offentliga aktörer är välkomna att utveckla idéer och lösningar som kan hjälpa staden att sänka temperaturen i stadsmiljön.

Detaljerad information om Athens Challenge, pdf (in English)PDF

Frågor om staden Aten

Du är även välkommen att kontakta Anders Sundvall, projektkoordinator i Sverige för mer information:

Anders Sundvall, 08-681 92 68

Kontakt och information

För mer information om aktuella och kommande stadsutmaningar samt vilka möjligheter det kan finnas för ditt företag att erbjuda lösningar kontakta Anders Sundvall, 08-681 92 68 eller Maria Tengvard, 08-681 77 17.