Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

maj 2024

Oslo: Katapult Future Fest 24

KFF24's tagline "Let's Gather!" means more than just a conference. It's a call to action and an opportunity to join a worldwide movement that aims to…

Linköping: EDAY 2024 – Kommer resurserna att räcka till omställningen?

EDAY 2024 bjuder in dig till en djupdykning i denna frågeställning och utforskar de potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möt…

Online: Återvinning av förpackningar

I detta seminarium får du en kort bakgrund till RISE:s breda erbjudande inom förpackningsåtervinning av plast- och pappersbaserade material, både vad…

Stockholm: Made in Sweden – så leder vi hållbar omställning av vägtransporter för global konkurrenskraft

Välkommen på konferens – Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) den 28 maj! Vid konferensen får vi nya perspektiv, hittar nya samarbeten oc…

München: 8th PLA World Congress

Experts from all involved fields will share their knowledge and contribute to a comprehensive overview of today‘s opportunities and challenges and di…

Lissabon: European Environmental Ports Conference 2023

ACI is delighted to announce that the 6th edition of the European Environmental Ports Conference will be taking place on the 28th & 29th May 2024 in …