Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

juni 2024

Bryssel: EUROBAT GA and Forum 2024

EUROBAT, the Association of European Manufacturers of Automotive and Industrial Batteries, is inviting you to the EUROBAT General Assembly/Forum even…

Rotterdam: Euroheat & Power Congress 2024

Don't miss our 42nd Congress in Rotterdam, Netherlands. The 2024 edition looks into the most promising pathways for District Heating & Cooling decarb…

maj 2024

Online: Dialogmöte om industrins omställning

Vilka utmaningar och möjliga lösningar finns för industrin i omställningen till fossilfrihet? Det diskuteras på ett digitalt dialogmöte som Energimyn…

Luleå: Ett grönare och mer klimatsmart Norrbotten

Vill din organisation vara med och främja produktion av förnybara drivmedel eller bidra till utveckling av smarta energisystem i Norrbotten? Kan ni b…

Online: Grön omställning och innovation – så ska Sverige tackla kompetens­utmaningen

Hur ska Sverige bygga och behålla den kompetens som behövs för framtiden och för att klara av den gröna omställningen? Går det att samtidigt lösa soc…

Stockholm: Nätverksträff om lagring av koldioxid

I år bjuder nationellt centrum för CCS in till nätverksträff med temat geologisk lagring av koldioxid i Sverige och vårt närområde samt tillståndspro…

Stockholm: EU:s inre marknad, grön omställning och konkurrenskraft

Seminariet kommer bland annat att diskutera: Vad krävs för att klara EU:s klimatmål (2030, 2040) och vad är Sveriges bidrag till detta? Vad blir de v…

Stockholm: Nordic Scaleup Summit and Scaleup Awards 2024

Gain exclusive insights into the Nordic scaleup ecosystem. Learn from successful scaleup stories, understand regional challenges, and explore the uni…

Online: Informationsseminarium Eurostars

Planerar du eller funderar du på en ansökan till Eurostars? Ta vara på detta tillfälle att få råd och tips! EU SME Support och Vinnova bjuder in till…

Toulouse: Mobility Solutions Show

The Mobility Solutions Show trade fair presents solutions that respond to new uses of mobility, for everyone, on a daily basis. In addition to bringi…