• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Online: Grön omställning och innovation – så ska Sverige tackla kompetens­utmaningen

Hur ska Sverige bygga och behålla den kompetens som behövs för framtiden och för att klara av den gröna omställningen? Går det att samtidigt lösa sociala utmaningar? Under sändningen får du lyssna till innovativa scale-ups och framåtlutade storbolag som beskriver hur de tar sig an kompetensutmaningen.