• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Umeå/online: Välkommen att diskutera er projektidé i Västerbotten

Har ni en projektidé som ni vill söka finansiering för? I så fall kan ni boka in en tid för att träffa Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom programområdet Övre Norrland i Västerbotten.