• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Online: Informationsseminarium Eurostars

Planerar du eller funderar du på en ansökan till Eurostars? Ta vara på detta tillfälle att få råd och tips! EU SME Support och Vinnova bjuder in till ett seminarium för att informera om kommande utlysning. Under seminariet får du också information om vilket stöd du kan få av EU SME Support samt möjlighet att ställa frågor om Eurostars och din ansökan.