• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Online: Dialogmöte om industrins omställning

Vilka utmaningar och möjliga lösningar finns för industrin i omställningen till fossilfrihet? Det diskuteras på ett digitalt dialogmöte som Energimyndigheten och Trafikverket arrangerar den 31 maj. Syftet är att diskutera industrins utmaningar och möjliga lösningar i framtiden, givet omfattande elektrifiering och växande behov av elnätskapacitet i omställningen till fossilfrihet.