• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Stockholm: Minus 90% till 2040 – hur påverkas näringslivet av EU:s nya klimatmål?

Välkommen till ett framtidsseminarium om en av EU:s viktigaste frågor för den nya kommissionen och parlamentet. Seminariet kommer bland annat att diskutera: Vad krävs för att klara EU:s klimatmål (2030, 2040) och vad är Sveriges bidrag till detta? Vad blir de viktiga slutsatserna för Sverige med 2040-målet? Hur påverkas Sveriges och EU:s konkurrenskraft med 2040-målet? Är ambitiösa 2040-mål ett hot eller möjlighet för näringslivet?