• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Online: CCBuild nätverksträff – Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Hur kan vi nå mer cirkulära träflöden? Vi lyfter möjligheter, exempelcase och utmaningar vi står inför med trä som hållbar resurs.