• Resurser och miljö
  • Sverige

Online: Kurs: Carbon Capture Storage & Utilization

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska skapa sig en övergripande förståelse för de möjligheter och utmaningar verksamheter står inför i en satsning mot koldioxidavskiljande teknik. En sådan förståelse inkluderar: utformning och drift av anläggning, tekniska lösningar, policy och regelverk, affärsperspektivet
och handel med utsläppsrätter.