• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm: Greentech på riktigt!

Vi står inför stora globala utmaningar och på PRV är vi övertygade om att innovation och smart hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till att påskynda en positiv utveckling. Vi samlar erfarna talare, experter och beslutsfattare från näringsliv, politik och akademi. Dagen avslutas med ett kvällsmingel där samtal och diskussioner fördjupas. Dina perspektiv är viktiga och vi ser fram emot att få höra dem!