• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Online: World Circular Economy Forum (WCEF)

WCEF presents the world’s leading circular economy solutions with business leaders, policymakers and experts participating from around the world. Circular economy approaches can help businesses seize new opportunities and gain a competitive advantage, as well as contribute to achieving the United Nations Sustainable Development Goals.