• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm: Nordic Sustainability Expo 2024

Nordic Sustainability Expo är en mässa som fokuserar på hållbarhet och miljövänliga lösningar. Mässan samlar ett brett spektrum av företag, organisationer och innovatörer som alla delar en gemensam vision om att främja hållbar utveckling. Genom utställningar, seminarier och nätverksmöjligheter erbjuder mässan en plattform för att dela kunskap, presentera nya idéer och visa upp de senaste innovationerna inom området.