• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm: Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Denna utbildning ger dig kunskap om vad lagstiftning och frivilliga regleringar säger kring hur du får kommunicera hållbarhet – och undviker att trampa snett.