• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm: Energiintensiv industri

Hur tänker våra stora energiförbrukare när energisystemet svajar och energipriserna rusar samtidigt som hållbarhetskraven ökar i snabb takt? Vilka lösningar blir nycklarna för att låsa upp potentialen hos framtidens energiintensiva industri? Dagens industri samlar slutanvändarna för en heldag om strategiska beslut, omvärldens påverkan på svenska förutsättningar och innovativa lösningar på komplexa utmaningar.