• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Hannovermässan

Hannovermässan är världens viktigaste forum för all teknik som är relevant för förändringar inom industrin. Hannover Messe 2024 lyfter 5 trender som fokusteman: AI & Machine Learning, Energy Management, Carbon-neutral Production, Industrie 4.0, Hydrogen & Fuel Cells.