• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Paris: Hello Tomorrow Global summit 2024

Founders and scientists presenting solutions to the greatest challenges of our time. Live-discussions on how to scale and finance the best solutions, debates exposing ethical and societal consequences of emerging technologies.