• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa

Essen: E-World Energy & Water 2024

Energimyndigheten arrangerar tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren och Business Sweden en svensk energipaviljong på E-world energy & water i Essen. Mässan är en global samlingsplats för samtliga branschaktörer och ger den bästa exponeringen mot den tyska och internationella marknaden för energilösningar.