• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

New Delhi: Smart Cities India expo

The Smart Cities India Expo integrates transformative technologies with the key pillars of Urban Development, i.e. Green Buildings, Clean Energy, Clean Environment, Water, Urban Mobility and the use of Smart ICT for optimising resources and making cities smart and sustainable.