• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Malmö: FastighetsMässan Syd

FastighetsMässan Syd återvänder till Malmömässan igen! Två fartfyllda dagar med de senaste produkterna inom förvaltning, drift, underhåll, energi och säkerhet. Vill du bli en del av utställarlistan på södra Sveriges enda mötesplats för fastighetsbranschen?