• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm: Impact Summit Sweden

Impact Summit Sweden knyter samman Sveriges främsta startuphubbar i ett gemensamt samtal från norr till söder. Lyssna på några av Sveriges vassaste experter och delta själv i diskussioner med fokus på bolagens största utmaningar.