• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Scaling Green Solutions: Funding Opportunties for Nordic SMEs to go Global

Join this webinar in order to get a comprehensive overview of the support which NOPEF/NEFCO can give you as a Nordic SME and learn how this can support your journey as a potential solution provider internationally.