• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Pollutec

Pollutec is recognized as the reference meeting place for environment professionals. It is also a platform for environmental solutions for industries, cities and territories, and a springboard for innovations and international development.