• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

Sweden India Startup Matchday

In the third edition of this matchmaking, Swedish startups will have the chance to meet with leading Indian companies. This event is organised as part of the Sweden-India Innovation Initiative funded by Vinnova – Sweden’s Innovation Agency.