• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Industri 4.0

Den fjärde industriella revolutionen rullar ut över världen och för att svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig blir teknologiska landvinningar, innovativa klimat och affärsfrämjande strategier nycklarna till framgång. Dagens industri samlar beslutsfattarna och strategerna från svenska industribolag för en heldag om morgondagen för svensk industri.