• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

The Green EXPO

On its 30th anniversary, THE GREEN EXPO® brings together major international brands presenting their state-of-the-art technology and innovative solutions for the environmental, clean energy and renewable energy sectors.