• Förnybar energi
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Afrika

Africa Energy Forum 2023

We start our 25th edition of the Africa Energy Forum journey to Nairobi, Kenya, where we will host it from 20-23 June 2023.