• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Cleantech Östergötland Kunskap – webbinarium om elektrifieringen

Vid ”Cleantech Östergötland Kunskap” lär du känna ett medlemsbolag, eller en viktig samhällsfråga lite mera på djupet, i syfte att skapa omställningskraft för att nå vår gemensamma vision om hur vi ”med kunskap och miljöteknik skapar omställning till en hållbar värld”.