• Transporter
  • Sverige

E-mobility Summit 2023

Di Event arrangerar en mötesplats om transportbranschens omställning. Tillsammans med ledande aktörer sätter vi fokus på tekniken, politiken och investeringarna för utvecklingen av fossilfria tunga transporter, elektrifierade arbetsmaskiner och nyttofordon.