• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

The smarter E Europe 2023

“Creating a new energy world” – This is the goal of The smarter E Europe, Europe's largest platform for the energy industry. The focus is on renewable energies, decentralization and digitalization of the energy industry as well as cross-sector solutions from the electricity, heat and transport sectors.