• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Elfack

Elfack erbjuder en möjlighet att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminarieprogram och utbildningsaktiviteter.