• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Nordic Sustainability Expo 2023

Den 9–10 maj 2023 kommer Nordic Sustainability med utgångspunkt i de globala målen och Agenda 2030 fokusera på cirkulär konsumtion och produktion, företagens och politikens samhällsansvar och klimatomställningen.