• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Framtidens elmarknad 2023

Elektrifieringen är utan tvekan det stora samhällsprojektet under överskådlig tid. Sverige står inför kraftigt ökande elbehov till både industri och hushåll. Samtidigt rusar elpriserna, kapaciteten i nätet sviktar och det finns frågetecken kring utbyggnaden av produktionen. Aldrig förr har det funnits så mycket att diskutera om framtidens elmarknad.