• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Strategisk energiförsörjning

Konferensen riktar sig till dig som exempelvis är CFO, vd, energiansvarig eller inköpschef hos de större energikonsumenterna. Under dagen diskuterar vi flera högaktuella ämnen som påverkar energiförsörjningen och framtiden för industrier och företag.