• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

CCBuild nätverksträff: Fokus entreprenörer

Representanter från ett antal entreprenörer berättar om sina erfarenheter i pågående eller genomförda återbruksprojekt.