• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Informationsträff Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild

Denna träff vänder sig till dig som är intresserad av att bli samarbetspartner i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete. Vi berättar om CCBuilds samverkansarena och digitala plattform och om hur din organisation, företag eller nätverk kan bli samarbetspartner. Vi ger även en demovisning av CCBuilds digitala plattform med systemstöd för cirkulär produkthantering inom projekt, inom organisationer och mellan organisationer.