• Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Norden

Energy Week

EnergyWeek är ett evenemang för dig som brinner för energibranschen. Välkommen till Vasa för att hämta den senaste kunskapen, inspiration och kontakter! Teman på årets EnergyWeek är batterier och lagring, cirkulär ekonomi, framtidens smarta städer, digitalisering, energireglering samt business och innovationer.